Udomačena statistika

Mladi statistiki pišemo blog.


Komentiraj

Diego de Castro, v Piranu rojeni italijanski statistik

Preden sem na letošnji kulturni praznik obiskala Pomorski muzej Sergeja Mašera v Piranu, še nikoli nisem slišala za Diega de Castra, priznanega italijanskega statistika, diplomata in publicista. Leta 1907 se je rodil v Piranu v plemiški družini, ki je živela v palači Gabrielli, kjer je danes muzej. Na informativni tabli v okroglem salonu palače imenovanem la Rotonda (na sliki spodaj) je podan le kratek de Castrov življenjepis, ki ni potešil moje radovednosti, zato sem več informacij o njem in njegovem delu na področju statistike poiskala na spletu.

Nadaljujte z branjem


Komentiraj

Konferenca o raziskovalnih podatkih in Evropskem oblaku odprte znanosti

V četrtek, 18. junija 2020, je potekala e-konferenca Raziskovalni podatki in Evropski oblak odprte znanosti, ki jo je organiziralo slovensko vozlišče Združenja za raziskovalne podatke (Research Data Alliance, RDA). Gre za mednarodno združenje, ki si prizadeva za odpravo ovir za deljenje raziskovalnih podatkov, slovensko vozlišče, ki ga koordinira Arhiv družboslovnih podatkov (ADP), pa je stična točka med združenjem in slovenskimi deležniki.

Letaki ADP, EOSC in RDA
Nadaljujte z branjem


Komentiraj

Zakaj nas mora skrbeti ogrožena neodvisnost SURS

V varni sobi Statističnega urada RS visi plakat, na katerem je naštetih 16 načel kodeksa ravnanja evropske statistike, med katerimi je na prvem mestu strokovna neodvisnost statističnih organov od drugih političnih, nadzornih ali upravnih oddelkov ali organov, pa tudi od zasebnega sektorja. Brez strokovne neodvisnosti ni možno zagotavljati verodostojnosti statistik.

Ta neodvisnost je bila ogrožena maja letos, ko je bil brez razloga in nekrivdno razrešen Bojan Nastav, ki je bil na mesto generalnega direktorja SURS imenovan avgusta lani, potem ko je bil izbran kot najprimernejši kandidat na javnem razpisu. O tem, ali je bila razrešitev zakonita, stroka ni enotna. Dejstvo pa je, da to, da lahko Zakon o javnih uslužbencih povozi Zakon o državni statistiki (ZDSta), pomeni grožnjo strokovni neodvisnosti državnega statističnega sistema in s tem neusklajenost s prvim načelom zgoraj omenjenega kodeksa. Nadaljujte z branjem


Komentiraj

Posvet o modeliranju in statističnih vidikih COVID-19

V torek, 21. aprila, smo v okviru 4. srečanja Mlade sekcije SdS prek spleta organizirali posvet na temo Modeliranje in statistični vidiki COVID-19 v Sloveniji, na katerem smo soočili pet strokovnjakov, moderirala pa sva ga dr. Andrej Srakar in jaz.  Dogodek je gostil Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko (IBMI), pri organizaciji in promociji dogodka pa je sodelovala tudi skupina COVID-19 Sledilnik.

Poskrbljeno je bilo tudi za prenos v živo in na spletu si lahko takoj po dogodku ogledali posnetek večjega pogovora do 21. ure (01:50:05). Celoten posnetek (02:35:55), ki vključuje tudi končno razpravo, pa si lahko ogledate na YouTube kanalu Mlade sekcije.

Nadaljujte z branjem


Komentiraj

Poletna šola CODATA-RDA za skrbnike podatkov

Skrbnik podatkov (angl. data steward) je oseba, ki v organizaciji skrbi za urejanje, hranjenje in varnost podatkov. Gre za poklic, ki se v raziskovalnem okolju šele vzpostavlja, vendar si polno zaposlene skrbnike podatkov za zdaj privoščijo le redke ustanove. Ena takih je na primer Tehniška Univerza v Delftu, kjer ima vsaka fakulteta svojega skrbnika podatkov, ki raziskovalcem pomaga pri razvoju in izvajanju načrta ravnanja z raziskovalnimi podatki. Pri manjših ustanovah, kot je raziskovalni inštitut InnoRenew CoE, kjer sem zaposlena kot svetovalka za statistiko, pa se naloge skrbnika podatkov porazdelijo med več zaposlenih. Med mojimi delovnimi nalogami je tako poleg podpore raziskovalcem pri zbiranju in analizi podatkov tudi pomoč pri podatkovnem skrbništvu.

Group_photo_smr3317 Nadaljujte z branjem


Komentiraj

Prenovljeni spletni portal Statističnega društva Slovenije

Statistično društvo Slovenije je ta teden javnosti predstavilo svoj novi spletni portal, ki ga lahko obiščete na naslovu https://stat-d.si/.

Zaslonska slika prenovljene spletne strani SdS

Poleg posodobljene strukture in izgleda, optimizacije za različne naprave ter povezav z gradivi, objavljenimi v digitalni knjižnici Slovenije, je novost tudi to, da je ena izmed strani posvečena delu Mlade sekcije, v okviru katere deluje uredništvo bloga Udomačena statistika. V desni navigaciji se prikazujejo povezave do najnovejših objav na blogu.

Društvo vabi k pregledu vsebin strani in posredovanju morebitnih predlogov za izboljšave.


Komentiraj

Zakaj okuženih z virusom COVID-19 ni možno preprosto prešteti?

V zadnjih tednih se poleg novega koronavirusa (SARS-CoV-2) širijo tudi poskusi navdušencev nad podatki, da bi analizirali in modelirali ta pojav. Tudi na tem blogu smo pred dvema tednoma objavili zapis Andreja Virščka, ki je analiziral gibanja števila okužb v Sloveniji, vendar po spremembi protokola testiranja ni nadaljeval s posodabljanjem podatkov.

thermometer-white-black-brassiere-still-life-photography-black-and-white-1605548-pxhere.com

Ker uradni viri prikazujejo le agregirane podatke in javnosti ne dajejo na voljo mikropodatkov, se je pojavila tudi ideja o neodvisnem “števcu okužb”. Tako je bil v sredo, 25. marca, lansiran portal za samoporočanje o širjenju okužbe covid-19-stat.si, kjer so ljudi prosili, da poročajo o pojavljanju tipičnih simptomov bolezni COVID-19 (povišana temperatura, glavobol, kašelj, izcedek iz nosu, bolečine v mišicah, težave z dihanjem). Spletni obrazec je poleg tega vključeval še polji kraj bivališča in EMŠO. Nadaljujte z branjem


1 komentar

Ambasadorstvo pri evropskem delu Združenja za raziskovalne podatke (RDA)

Lani sem postala ambasadorka za področje tehnike – obnovljive materialov v Združenju za raziskovalne podatke (Research Data Alliance – RDA), katerega članica sem od leta 2017. RDA je mednarodna organizacija, ki z različnimi aktivnostmi skrbi za zmanjšanje socialnih in tehničnih ovir pri izmenjavi raziskovalnih podatkov. Trenutno ima več kot 9000 članov, ki so raziskovalci, znanstveniki in drugi strokovnjaki za podatke iz 137 različnih držav po svetu. Člani so organizirani v interesne in delovne skupine, ki se dvakrat letno sestajajo na plenarnih srečanjih. Nadaljujte z branjem


4 komentarji

Predavanje Katarine Košmelj o načrtovanju eksperimentov

V torek, 19. novembra, je potekalo Prvo srečanje Mlade sekcije Statstičnega društva Slovenije, na katerem je gostja red. prof. dr. Katarina Komšelj imela kratko predavanje o načrtovanju eksperimentov. Začela je s prikazom videoposnetka poskusa, ki pokaže odpor opic zaradi neenakega plačila, vendar v nadaljnjih ponovitvah poskusa drugi raziskovalci niso uspeli priti do enakih ugotovitev. Nadaljevala pa z opisom osnov opazovalnih študij in načrtovanja eksperimentov in s tem povezanih statističnih analiz. Nato je predstavila nekaj zanimivih primerov eksperimentov iz zgodovine.

IMG_20191119_200458 Nadaljujte z branjem


3 komentarji

Prvo srečanje Mlade sekcije Statističnega društva Slovenije

tea_cups_drink_925343_banner_mssdsPo tem, ko smo v začetku leta prenovili uredniški model bloga in ustvarili Facebook skupino Udomačeni statistiki, sva z Andrejem Srakarjem pripravila Predlog za ustanovitev sekcije mladih statistikov v okviru Statističnega društva Slovenije (PDF). V njem sva kot osnovne naloge sekcije poleg obstoječe spletne prisotnosti (na blogu, Facebooku in Twitterju) navedla navezavo stikov in sodelovanje s podobnimi mladimi sekcijami v tujini, spodbujanje izmenjav s tujimi univerzami in oddelki za statistiko, sodelovanje v projektu Evropske statistične igre in podporo priznanju za mlade statistike. Predlog sva poslala predsedniku društva, ki naju je povabil, da predlog predstaviva na seji izvršnega odbora društva, nato pa še na skupščini, ki je potekala v četrtek, 28. 3. 2019, kjer je bil predlog tudi sprejet. Nadaljujte z branjem