Udomačena statistika

Mladi statistiki pišemo blog.


Komentiraj

Predavanje Mihaela Permana o verjetnosti in statistiki

V četrtek, 26. novembra 2020 smo na 7. srečanju Mlade sekcije Statističnega društva Slovenije gostili prof. dr. Mihaela Permana, izrednega profesorja za verjetnost in statistiko na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, na FAMNIT Univerze na Primorskem ter predavatelja predmetov s področja matematične statistike na magistrskem in doktorskem študiju Statistike na Univerzi v Ljubljani, ki je govoril o razmerju med verjetnostjo in statistiko in matematičnih vidikih v statistiki. Posnetek posveta si lahko ogledate na YouTube kanalu Mlade sekcije, s profesorjem Permanom sem se pogovarjal sokoordinator Mlade sekcije, doc. dr. Andrej Srakar.

Nadaljujte z branjem


Komentiraj

Pogovor z Vasjo Vehovarjem

Obujamo rubriko Pogovori, v okviru katere smo v letih 2014 in 2015 več alumnov in profesorjev na študijskem programa statistike prosili, da odgovorijo na naš nabor vprašanj.

Vasja Vehovar je redni profesor statistike na Fakulteti za družbene vede in nekdanji ustanovni predstojnik tamkajšnjega Centra za družboslovno informatiko. Po magisteriju iz ekonomije na Univerzi v Ljubljani je na Univerzi v Essexu diplomiral (1992) in magistriral (1992) s področja podatkovne analize ter na Inštitutu za družboslovno raziskovanje Univerze v Michiganu opravil specializacijo s področja vzorčenja (1992), kasneje pa je tam gostoval tudi kot Fulbrightov štipendist (1998). Na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani je doktoriral (1995) na temo nadomestnih enot v anketnem raziskovanju.

Nadaljujte z branjem


Komentiraj

Anketa o simptomih COVID-19, 3. del: Primerjava s sosednjimi državami

Pred dobrim mesecem sva objavila analizo agregiranih podatkov ankete o simptomih COVID-19 za obdobje od maja do torka, 10. novembra, le dan pred martinovim. Čeprav se je od takrat rast precej upočasnila, do upada ni prišlo in že nekaj tednov stagniramo pri podobnem številu okuženih in hospitaliziranih. Kako se je od začetka novembra do danes spremenilo vedenje ljudi? In kakšna je bila v obdobju od junija do danes situacija v sosednjih državah?

Nadaljujte z branjem


Komentiraj

Anketa o simptomih COVID-19, 2. del: Analiza agregiranih podatkov za Slovenijo

V prvem delu prispevka sta bila opisana način vzorčenja in vprašalnik Ankete o simptomih COVID-19, ki jo Univerza v Marylandu izvaja v sodelovanju s Facebookom. Prek aplikacijskega vmesnika za statistični program R sva pridobila podatke za Slovenijo in analizirala indikatorje, ki so uteženi in neglajeni.

Nadaljujte z branjem


1 komentar

Anketa o simptomih COVID-19, 1. del: Opis vzorčenja in vprašalnika

Če uporabljate družabno omrežje Facebook, se vam verjetno je v zadnjih mesecih na vrhu novic enkrat ali večkrat pojavilo vabilo k sodelovanju v Anketi o COVIDU-19 za namene raziskave o javnem zdravju. Raziskavo izvaja Univerza v Marylandu, vodi pa jo prof. Frauke Kreuter, ena izmed vodilnih raziskovalk na področju anketne metodologije in izvoljena članica Ameriškega statističnega društva. Pri raziskavi sodelujejo tudi strokovnjaki s področja epidemiologije in zdravstvene politike, ki podatke uporabljajo za za modeliranje različnih scenarijev, kar je osnova za odločanje o ukrepih.

Nadaljujte z branjem


Komentiraj

Nov pristop kombinatorne regresije

V prispevku predstavljam lasten pristop k regresijskemu modeliranju, poskusno predstavljen na lanskoletni konferenci AIMAC v Benetkah in pred predstavitvijo na veliki mednarodni konferenci računske in metodološke statistike CMStatistics, ki bo potekala preko spleta v decembru. Mislim, da predstavlja nekaj, kar danes zelo redko srečamo: povsem nov pristop in ne nadgradnjo obstoječega, nekaj torej, kar odpira velikanske možnosti bodočega raziskovanja, ki jih kratko predstavim spodaj.

Nadaljujte z branjem


Komentiraj

Spletni seminar prof. dr. Michaela Bošnjaka o reproducibilnosti

Prejšnji torek, 20. oktobra 2020, na Svetovni dan statistike, je Mlada sekcija Statističnega društva Slovenije z društvom Mlada akademija organizirala spletni seminar o reproducibilnosti. Naš gost je bil prof. dr. Michael Bošnjak, direktor ZPID – Leibnizovega inštituta za informacije o psihologiji in redni profesor na Univerzi v Trierju. To je bil drugi v nizu dogodkov Odprta znanost 2020 organiziranih v sodelovanju z Ministrstvom za šolstvo, znanosti in šport organizirala v okviru Meseca znanosti, posnetek pa je na voljo za ogled na YouTube kanalu Mlade akademije.

Nadaljujte z branjem


Komentiraj

Otvoritev mednarodnega projekta YoungStatS ob Svetovnem dnevu statistike

Naslovna slika

Slika: Mednarodno uredništvo projekta

Mlada sekcija Statističnega društva Slovenije je že od svojega nastanka zelo aktivna v mednarodni pobudi Young Statisticians Europe (YSE), kjer smo sodelovali na drugem srečanju te pobude novembra 2019 v romunskem glavnem mestu Bukarešta. Že na tem srečanju sem sokoordinator sekcije predstavil tudi predlog večjega mednarodnega bloga po vzoru znanega spletnega medija s področja ekonomije VoxEU ter dveh podobnih projektov, kjer sem doslej že uspešno deloval. Nadaljujte z branjem


Komentiraj

Analiza posredovanosti na več načinov

Naslovna slika

Slika: Levo, Reuben M. Baron, desno, David A. Kenny

Analiza mediacije oziroma posredovanosti je ena temeljnih, ko je govora o vzročnem sklepanju v statistiki. Označuje situacijo na spodnji sliki, ko v vzročno-posledični zvezi med dvema spremenljivkama, odvisno Y in neodvisno X, posreduje tretja, ki ji pravimo posredovana oziroma mediator in jo označimo z M.

Nadaljujte z branjem


Komentiraj

Posvet o trendih v javnomnenjskih raziskavah

V četrtek, 17. 9. 2020 sta Katarina Muha in dr. Ana Slavec na 6. srečanju Mlade sekcije Statističnega društva Slovenije gostili Janjo Božič Marolt (Mediana – Inštitut za raziskovanje trga in medijev) in dr. Maya Doušaka (Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij pri Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani, CJMMK), ki sta govorila o izzivih in vlogi javnomnenjskih raziskav. Posnetek posveta si lahko ogledate na YouTube kanalu Mlade sekcije, vendar manjka prvih petnajst minut.

Nadaljujte z branjem