Udomačena statistika

Mladi statistiki pišemo blog.


Komentiraj

Predavanje Jožeta Sambta o anketi o porabi časa

Mlada sekcija Statističnega društva Slovenije je konec meseca marca pripravila svoje tretje srečanje. Po uvodnem srečanju, kjer smo skupaj s prof. dr. Katarino Košmelj govorili o statističnih eksperimentih in znamenitem Fisherjevem poskušanju čaja, ter drugem, kjer smo prisluhnili dr. Bojanu Nastavu, direktorju Statističnega urada RS (SURS) o uradni statistiki, je na tretjem predavanju spregovoril prof. dr. Jože Sambt iz Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani o anketah o porabi časa in medgeneracijskih transferjih neplačanega dela.

Nadaljujte z branjem


Komentiraj

Uvod v modeliranje in statistične vidike COVID-19

V zapisu bom spregovoril o nekaterih ključnih modelih sedanje pandemije bolezni COVID-19, ki so nastali v Sloveniji. Pri tem se bom navezal na obstoječo literaturo v mednarodnih krogih, ki je v zadnjih dveh mesecih eksplodirala po verjetno prvi tovrstni študiji Kucharskega in kolegov v februarju 2020.

Nadaljujte z branjem


5 komentarjev

Potrebujemo sistematično vzorčenje slovenske populacije na protitelesa za COVID-19

scientist-testing-samples-3912368-1

Trenutno se na epidemijo odzivamo, ne da bi imeli o njej na voljo podatke na ravni celotne populacije. Ni zanesljive ocene deleža ljudi, ki so zboleli za COVID-19, saj se ljudi testira na podlagi protokola z vključitvenim kriterijem (vir). Takšno testiranje je potrebno za pravilno obravnavo pacientov. Ker pa gre za neverjetnostno vzorčenje, iz števila tako potrjenih okuženih ni možno sklepati na število vseh okuženih v Sloveniji. To ekstrapolacijo otežuje tudi dejstvo, da virus pri velikem delu populacije poteka asimptomatsko ali z blažjimi simptomi. Nadaljujte z branjem


Komentiraj

Koronavirus pod lupo medijskega poročanja

V času, ko je življenje kot ga poznamo zastalo, nam poročanje medijev še toliko bolj predstavlja okno v svet. Da lahko skozenj jasno vidimo, se moramo zavedati narave prejetih informacij ter pomanjkljivosti nekritičnega sprejemanja le-teh.

Poročanje o koronavirusni bolezni COVID-19 je na nacionalnem spletnem portalu rtvslo.si dobilo nov zamah ob razglasitvi epidemije in v obdobju po njej (Slika 1). Analiza besedila pokaže, da so bili v proučevanem obdobju (11. 2. – 26. 3) v katerem je bilo objavljenih 157 člankov o koronavirusni bolezni, prevladujoči negativno naravnani članki. Zanimivo pa je, da merilnik čustvene naravnanosti (tudi sentimenta), ki temelji na leksikonu Hu in Liu ter izračunu razlike med številom pozitivnih in številom negativnih besed v na določen dan objavljenih prispevkih, skozi čas zlagoma narašča od negativnega proti nevtralnemu. Najbolj negativen članek v proučevanem obdobju se ni nanašal na razmere v Sloveniji, ampak na Kitajskem (14. 2.), ko so bili v Evropi le posamezni primeri okužb in je še obstajal dvom o širitvi bolezni COVID-19 k nam. Analiza sentimenta kaže, da nacionalni mediji ob zaostrovanju razmer pri nas, ubirajo nevtralnejši ton, ki ima na bralce pomirjujoč učinek. Poročanje je bilo mnogo bolj senzacionalistično (če se lahko tako izrazimo) pred izbruhom bolezni pri naših sosedih in pri nas. Nadaljujte z branjem


Komentiraj

Zakaj okuženih z virusom COVID-19 ni možno preprosto prešteti?

thermometer-white-black-brassiere-still-life-photography-black-and-white-1605548-pxhere.com

V zadnjih tednih se poleg novega koronavirusa (SARS-CoV-2) širijo tudi poskusi navdušencev nad podatki, da bi analizirali in modelirali ta pojav. Tudi na tem blogu smo pred dvema tednoma objavili zapis Andreja Virščka, ki je analiziral gibanja števila okužb v Sloveniji, vendar po spremembi protokola testiranja ni nadaljeval s posodabljanjem podatkov. Nadaljujte z branjem


Komentiraj

Tretje srečanje MsSdS: Anketa o porabi časa in medgeneracijski transferji neplačanega dela

Po prvem in drugem srečanju vas Mlada sekcija Statističnega društva Slovenije vabi še na tretje srečanje, ki bo potekalo v torek, 31. 3. 2020, ob 19. uri. Gostitelj srečanja bo Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani. Zaradi nastalega stanja ob izbruhu virusa SARS-CoV-2 pa bo srečanje potekalo prek spleta, kot spletni seminar na portalu Zoom.

Termin: torek, 31. 3. 2020, ob 19. uri.
Povezava do Zoom portala: https://zoom.us/j/930921710

Tokrat bo predaval prof. dr. Jože Sambt z Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, ekonomist, ekonomski demograf in statistik. Govoril bo o tem, da moramo za celovito analizo transferjev med starostnimi skupinami oziroma generacijami poleg tržne proizvodnje upoštevati tudi proizvodnjo in potrošnjo storitev neplačanega dela, kot so kuhanje, pranje, likanje in skrb za otroke.

Podatke o tovrstni proizvodnji pridobimo iz ankete o porabi časa. Letos poteka njena druga izvedba pri nas. Rezultati prve iz leta 2000 so med drugim pokazali, da je bilo (v glavnem) neplačano delo žensk doma mnogo večje od podobnega dela moških. Oba spola proizvajata največ neplačanega dela takoj po upokojitvi. Največji neto prejemniki storitev neplačanega dela pa so otroci.

Po predstavitvi, ki bo trajala okrog 40 minut, in vprašanjih, bo kot ponavadi potekalo še zasedanje Mlade sekcije s pogovori o trenutnih aktivnostih in načrtih za prihodnje.

Lepo vabljeni!


1 komentar

Rast koronavirusa v Sloveniji (do 14. 3. 2020 do 20h)

Opomba: Prvo različico (podatki za 12. 3.) smo objavili 13. 3. ob 13:20, nato smo besedilo dvakrat posodobili: drugo različico (podatki za 13. 3.) smo objavili 13. 3. ob 20:24, tretjo različico (podatki za 14. 4.) pa 14. 4. ob 21:24. Po tem datumu spodnjega besedila nismo več posodobljali, saj se je spremenil protokol testiranja in podatki niso več primerljivi.

4. marca je bila potrjena prva okužba s koronavirusom SARS-CoV-2 (COVID-19) v Sloveniji. Želel sem preveriti, kako se je od takrat gibalo število okužb v Sloveniji v primerjavi z okoliškimi državami, saj tovrstne analize za našo državo nisem zasledil. Nadaljujte z branjem