Udomačena statistika

Študenti statistike pišemo blog.


Komentiraj

O Steinovi metodi in pristopu Malliavin-Stein, 2. del

Naslovna slika

Slika (od leve proti desni): Charles M. Stein, Paul Malliavin, Giovanni Peccati, Ivan Nourdin

Po razložitvi osnov in matematičnega bistva Steinove metode v prvem delu, bo v drugem delu govora o inovaciji v raziskovanju Steinove metode, nastali v drugi polovici prejšnjega desetletja na temelju takoimenovanega izreka četrtih momentov, ki sta ga v članku leta 2005 dokazala David Nualart in Giovanni Peccati. Izrek pravi, da je pod določenimi, velikokrat izpolnjenimi pogoji za dokaz centralnega limitnega izreka dovolj opazovati konvergenco četrtih momentov porazdelitve.

Nadaljujte z branjem


Komentiraj

O Steinovi metodi in pristopu Malliavin-Stein, 1. del

Naslovna slika

Vir: Amazon

Tole je prvi od dveh novih zapisov na blogu, ki bosta obravnavala eno sodobnejših, pa tudi težjih tem v matematični statistiki: pristop Malliavin-Steina. Slednji je bil odkrit v drugi polovici preteklega desetletja (v letih med 2005 in 2009) in ima pomembne posledice in uporabo v teoriji verjetnosti in statistike.

V prvem zapisu bom razložil osnove Steinove metode, kot nečesa, kar bi vsak matematično usmerjeni statistik verjetno moral poznati. Gre za eno pomembnih orodij asimptotske statistike, o kateri smo malce že spregovorili v zapisu o osnovnih pravilih opazovanja obnašanja cenilk v statistiki.

Nadaljujte z branjem


Komentiraj

O konferenci Royal Statistical Society v Belfastu 2019

Naslovna slika

Vir: RSS

Med 2. in 5. septembrom 2019 je v severno-irskem Belfastu potekala letna konferenca krovnega britanskega statističnega združenja Royal Statistical Society (RSS). Konference sem se udeležil drugič, z dvema prispevkoma (enim v osrednjem, metodološkem delu konference in eno kratko predstavitvijo).

RSS je bila ustanovljena leta 1834 kot londonsko statistično društvo in je eno statističnih združenj z najdaljšo tradicijo. Med ustanovnimi člani velja omeniti imena, kot so Richard Jones, Charles Babbage, Adolphe Quetelet, William Whewell in Thomas Malthus, kmalu se je združenju kot prva ženska pridružila tudi Florence Nightingale. Prva ženska predsednica združenja je bila Stella Cunliffe, zanimivo pa je omeniti, da je tudi trenutna predsednica ženska, Deborah Ashby (več tukaj). Med drugimi znanimi osebami, ki so vodile RSS, omenimo še Williama Beveridgea, Ronalda Fisherja, Harolda Wilsona in seveda živečo legendo področja, Sira Davida Roxbeeja Coxa, ki se konferenc še vedno pogosto udeleži (na tej ga sicer nisem opazil).

Nadaljujte z branjem


Komentiraj

Od ABC do VZŽ: Približno Bayesovo računanje in njegove posebnosti

Naslovna slika

Vir: Youtube

Tokratni zapis bo na temo verjetno ene najaktualnejših tem v sodobni statistiki: metod »sklepanja brez verjetja« (angl. likelihood-free inference), zlasti metod približnega Bayesovega računanja (angl. Approximate Bayesian Computation, ABC).

Nadaljujte z branjem


Komentiraj

Zakaj še vedno nismo vsi Bayesijanci? O osnovah Bayesove statistike

Naslovna slika

Vir: ISBA

A Bayesian is one who, vaguely expecting a horse, and catching a glimpse of a donkey, strongly believes he has seen a mule” (Stephen Senn)

Prispevek je uvod, za katerega so me prosili kolegi souredniki, in napoveduje prispevek o sodobnejši temi Bayesove statistike, približnem Bayesovem računanju (Approximate Bayesian Computation, ABC). Ker je Bayesova statistika pri nas še dokaj slabo prepoznavna, če gre sklepati iz uporab v statističnih analizah (kolikor vem, se s tem področjem pri nas malce podrobneje ukvarja asist. dr. Aleš Toman z Ekonomske fakultete, katerega gradiva so bila tudi osnova temu zapisu), je dobrodošlo predstaviti nekaj osnovnih pojmov.

Nadaljujte z branjem


Komentiraj

O metodah analize ekstremnih vrednosti in prihajajoči konferenci v Zagrebu

V začetku meseca julija bo v Zagrebu potekal večji statistični dogodek, osrednja konferenca s področja metod analize ekstremnih vrednosti (EVA). Konference s tega področja, ki jih soorganizira tudi osrednje statistično združenje Bernoulli, so se pričele v letu 1997 v švedskem Göteborgu, zadnja pa je potekala leta 2017 v Delftu na Nizozemskem. Tokratna konferenca bo potekala med 1. in 5. julijem 2019 na oddelku za matematiko Univerze v Zagrebu.

Nadaljujte z branjem


Komentiraj

Nekaj osnovnih pravil pri opazovanju obnašanja cenilk v statistiki

Tokratno besedilo se bo dotaknilo teme, ki je bistvena za vsakega malo bolj matematično usmerjenega statistika. Ko se domislimo neke metodološke novosti, nove cenilke, testa, statistike, načina ocenjevanja parametrov, je seveda to le “strahotnega ravno še znosni začetek”. Prične se razmislek o lastnostih takšne novosti. Je nepristranska? Konsistentna? Učinkovita? Morda celo super-učinkovita (Le Cam)? Se asimptotsko približuje normalni porazdelitvi (in kako hitro)? Kakšne so njene značilnosti v razmerju do obstoječih cenilk in metod? In predvsem: kako to ugotoviti?

Nadaljujte z branjem